Актуелно

 • 11.08.2020.

  Допуна акта о процени ризика на радном месту (пдф формат)

  * * *

  План примене мера за спречавање и ширење епидемије заразне болести
  Covid-19, изазаване вирусом SARS-CoV-2 у Вишем суду у Смедереву
  (пдф формат)

 • 23.07.2020.

  У П У Т С Т В О     О     Р А Д У     С У Д И Ј А     И     З А П О С Л Е Н И Х
  у Вишем суду у Смедереву за време ванредне ситуације
  (пдф формат)

 • 14.07.2020.

  Рочиште у предмету КИМ 17/20 судије Горана Младеновића заказано за 16.07.2020. године у 10:00 часова неће бити одржано.

 • 09.06.2020.

  О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
  о посетама лицима лишеним слободе (пдф формат)

 • 14.05.2020.

  О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
  о посетама лицима лишеним слободе (пдф формат)

 • 08.05.2020.

  Обавештавамо вас да се од 11.05.2020. године нормализује рад суда.

  * * *

  У П У Т С Т В О
  о правилима понашања запослених и странака у Вишем суду у Смедереву (пдф формат)

 • 07.05.2020.

  У Вишем суду у Смедереву 08.05.2020. године одржаће се рочишта у следећим предметима:
  - Км 21/18 у судници број 43 у 10 часова, судија Драгослав Милановић
  - К 64/19 у судници број 30 у 10 часова, судија Горан Младеновић

 • 06.05.2020.

  У Вишем суду у Смедереву 07.05.2020. године одржаће се рочишта у следећим предметима:
  - Ким 35/19 у судници број 30 у 9 часова, судија Горан Младеновић
  - Км 47/19 у судници број 30 у 10 часова, судија Горан Младеновић