Актуелно

 • 20.03.2020.

  Сва рочишта у Вишем суду у Смедереву заказана за 23.03.2020. године се одлажу.

  * * *

  О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
  СУЂЕЊА КОЈА НЕ ТРПЕ ОДЛАГАЊА
  (пдф формат)

  * * *

  И З     А Д В О К А Т С К Е     К О М О Р Е
  Допис МУП-а (пдф формат)
  Упутство о начину поступања адвоката за време полицијског часа (пдф формат)
  Одлука о усвајању Упутства о поступања адвоката у периоду важења ванредног стања (пдф формат)

  * * *

  Р Е Ш Е Њ Е
  И С П Р А В К А     У П У Т С Т В А     О     Р А Д У     С У Д И Ј А     И     З А П О С Л Е Н И Х
  у Вишем суду у Смедереву за време ванредног стања
  (пдф формат)

 • 19.03.2020.

  Сва рочишта у Вишем суду у Смедереву заказана за 20.03.2020. године се одлажу.

  * * *

  И З М Е Н А     У П У Т С Т В А     О     Р А Д У     С У Д И Ј А     И     З А П О С Л Е Н И Х
  у Вишем суду у Смедереву за време ванредног стања
  (пдф формат)

 • 18.03.2020. 09:30

  У П У Т С Т В О     О     Р А Д У     С У Д И Ј А     И     З А П О С Л Е Н И Х
  у Вишем суду у Смедереву за време ванредног стања
  (пдф формат)

 • 17.03.2020. 14:45

  П Р Е П О Р У К Е     М И Н И С Т А Р С Т В А     П Р А В Д Е
  за рад судова и јавних тужилаштава за време ванредног стања проглашеног 15.03.2020. године
  (пдф формат)

 • 17.03.2020. 14:30

  В А Н Р Е Д Н О     С Т А Њ Е
  ОДЛУКА (пдф формат)