О суду

Суд је почео са радом 1956. године као Срески суд. Данас обухвата град Смедерево и општине Подунавског округа, Смедеревску Паланку и Велику Плану и Ковин, општину Јожнобанатског округа.

Виши суд у Смедеревусвоју функцију обавља у складу са Уставом Републике Србије, Законом о уређењу судова, Законом о судијама, Судским пословником као и на основу других материјалних и процесних прописа.

У суду ради 13 судија. Председник суда је судија Слађана Бојковић.

Зграда у којој ради Виши суд заједно са осталим правосудним органима у Смедереву изграђена је између 1886. и 1888. године према пројекту архитекте Александра Бугарског. Архитектонска концепција је заснована на симетричној композицији са основом у облику слова Е. У то време је била зграда Окружног начелства и суда. Зграда је под заштитом државе и више пута су вршени конзерваторско-рестаураторски радови. Последњи пут је то било 1997 године, а 1963. је у централном холу постављен мозаик Р. Глигоријевића.

Данас, у овој згради ради Виши и Основни суд и Више јавно тужилаштво.

Трг републике на којем се налази зграда Вишег суда је централни трг у Смедереву.