Јавне набавке

 • 09.11.2021.

  Обавештење о закљученом уговору (пдф формат)

 • 29.09.2021.

  НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕГРИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ВИШЕГ СУДА У СМЕДЕРЕВУ

  Позив за подношење понуда у поступку спровођења набавки на који се закон не примењује (доц формат)

 • 18.08.2021.

  Одлука о додели уговора у јавној набавци бр. 1/2021 (пдф формат)

 • 27.11.2020.

  НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕГРИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ВИШЕГ СУДА У СМЕДЕРЕВУ

  Позив за подношење понуда у поступку спровођења набавки на који се закон не примењује (доц формат)

 • 18.11.2020.

  П Р А В И Л Н И К   О   Ј А В Н И М   Н А Б А В К А М А

  (пдф формат)

 • 13.07.2020.

  Извештај о извршењу Плана јавних набавки за други квартал 2020. године (пдф формат)

 • 29.06.2020.

  Обавештење о закљученом уговору у јавној набавци бр. 1/2020 (пдф формат)

 • 12.06.2020.

  Одлука о додели уговора у јавној набавци бр. 1/2020 (пдф формат)

 • 29.05.2020.

  Јавна набавка мале вредности канцеларијског материјала, тонера и штампаног материјала - 1/2020

  Позив за подношење понуда (пдф формат)
  Конкурсна документација бр. 1/2020 (пдф формат)

 • 30.01.2020.

  Извештај о извршењу Плана јавних набавки за 2019. годину (пдф формат)

 • 20.01.2020.

  Обавештење о закљученом уговору у јавној набавци бр. 5/2019 (пдф формат)

 • 13.01.2020.

  ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ за 2020. годину (пдф формат)
  Одлука о усвајању Плана јавних набавки за 2020. годину (пдф формат)