Организација

Рад суда се одвија кроз рад судских одељења и служби.

Судије и судијски помоћници и приправници програм рада остварују кроз неколико одељења:

Државни службеници и намештеници су организовани у следеће целине:

Посебне службе