Кривично одељење

Председник одељења: судија Предраг Лукић
Заменик председника одељења: судија Драгослав Милановић

 • Претходни поступак
  • судија Драгослав Милановић
 • Председници првостепених кривичних већа
  • судија Горан Младеновић
  • судија Дејан Ђорђевић
  • судија Лидија Јовановска
  • Послове под надзором судија у овим већима обавља ће и судијски помоћници:
   Александар Бијанић
   Радован Шћепановић
 • Председници већа за малолетнике
  • судија Горан Младеновић
  • судија Лидија Јовановска
  • Уз ангажовање судијских помоћника:
   Александар Бијанић
   Радован Шћепановић
 • Другостепено кривично веће
  • Председник већа
   председник суда судија Слађана Бојковић
  • Чланови већа
   судија Предраг Лукић
   судија Драгослав Милановић
  • Под надзором и упутствима судија у овом већу послове ће обављати и судијски помоћници:
   Александар Бијанић
   Радован Шћепановић
 • Ванпретресно веће
  • Председник већа
   председник суда судија Слађана Бојковић
  • Заменик председника већа
   судија Предраг Лукић
  • Члан већа
   судија Драгица Ковачевић
  • Послове из реферата за ово веће под надзором и упутствима судија обављаће судијски помоћници:
   Марија Павловић
   Радован Шћепановић
   Александар Бијанић
 • Судија за извршење кривичних санкција
  • судија Драгослав Милановић