Кривично одељење

Председник одељења: судија Предраг Лукић
Заменик председника одељења: судија Мирко Шакић

 • Претходни поступак
  • Руководилац одељења
   судија Мирко Шакић
 • Првостепена кривична већа
  • Председник I кривичног већа
   судија Горан Младеновић
  • Председник II кривичног већа
   судија Оливера Вељковић
  • Председник III кривичног већа
   судија Лидија Јовановска
  • Послове под надзором судија у овим већима обавља ће и судијски помоћници
   Александар Бијанић
   Јелена Стојановић
 • Веће за малолетнике
  • Председник I већа за малолетнике
   судија Горан Младеновић
  • Председник II већа за малолетнике
   судија Оливера Вељковић
  • Председник III већа за малолетнике
   судија Лидија Јовановска
  • У припремном поступку поступаће судијски помоћници
   Александар Бијанић
   Радован Шћепановић
 • Другостепено кривично веће
  • Председник већа
   председник суда судија Слађана Бојковић
  • Чланови већа
   судија Предраг Лукић
   судија Драгослав Милановић
  • У овом већу раде и судијски помоћници
   Радован Шћепановић
   Јелена Стојановић
 • Ванпретресно веће
  • Председник већа
   председник суда судија Слађана Бојковић
  • Заменик председника већа
   судија Предраг Лукић
  • Члан већа
   судија Драгослав Милановић
  • Послове из реферата за ово веће обављаће судијски помоћници
   Радован Шћепановић
   Јелена Стојановић
 • Одељење судске праксе
  • Руководилац је судија Предраг Лукић