Кривично одељење

Председник одељења: судија Предраг Лукић
Заменик председника одељења: судија Мирко Шакић

 • Истражно одељење
  • Руководилац одељења и истражни судија
   судија Мирко Шакић
 • Првостепена кривична већа
  • Председник I кривичног већа
   вршилац функције председника суда судија Слађана Бојковић
  • Председник II кривичног већа
   судија Предраг Лукић
  • Председник III кривичног већа
   судија Драгослав Милановић
  • Председник IV кривичног већа
   судија Горан Младеновић
  • Послове под надзором судија у овим већима обавља ће и судијски помоћник
   Александар Бијанић
 • Веће за малолетнике
  • Председник већа
   вршилац функције председника суда судија Слађана Бојковић
  • У припремном поступку поступаће судијски помоћник
   Радован Шћепановић
 • Другостепено кривично веће
  • Председник већа
   вршилац функције председника суда судија Слађана Бојковић
  • Судије известиоци
   • судија Предраг Лукић
   • судија Драгослав Милановић
  • У случају потребе судеје известиоце замењују
   • судија Мирко Шакић
   • судија Горан Младеновић
  • У овом већу ради и судијски помоћник
   Александар Бијанић
 • Ванпретресно веће
  • Председник већа
   вршилац функције председника суда судија Слађана Бојковић
  • Заменик председника већа
   судија Слађана Бојковић
  • Члан већа
   судија Драгослав Милановић односно
   судија Драгица Ковачевић
  • Послове из реферата за ово веће обављаће судијски помоћници
   Александар Бијанић и Радован Шћепановић