Актуелно

 • 11.01.2022.

  Ј а в н и   к о н к у р с
  за попуњавање извршилачког радног места

  радно место које се попуњава, опис послова, услови и звање
  ВИШИ СУДИЈСКИ САРАДНИК
  (пдф формат)

  Образац пријаве (доц формат)(пдф формат). Питања за проверу општих функционалних компетенција (пдф 1) (пдф 2) (пдф 3). Питања за проверу посебних функционалних компетенција (пдф 4) (пдф 5).

 • 18.01.2021.

  Распоред послова судског особља за 2021. годуну (пдф формат)

 • 05.01.2021.

  Измене распореда послова за 2021. годуну (пдф формат)

 • 15.12.2020.

  Донет је Правилник о заштити података о личности (пдф формат)

 • 03.11.2020.

  Ј а в н и   к о н к у р с

  за пријем државног службеника (пдф формат)

 • 23.10.2020.

  О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о предмету К бр 8/20

  Пред Вишим судом у Смедереву, дана 23.10.2020. године, биће одржан главни претрес у предмету оптужених Николе Бојовића и Митра Пандуревића, обојице из Велике Плане, због кривичног дела тешко убиство у саизвршилаштву из члана 114. став 1. тачка 2. у вези члана 33. КЗ, којима је по оптужници ВЈТ Смедерево Кто 11/20 од 26.05.2020. године, стављено на терет да су дана 02.02.2020. године, у раним јутарњим часовима, у Великој Плани, при безобзирном насилничком понашању лишили живота сада пок. Филић Стефана.

  Први главни претрес који ће бити одржан 23.10.2020. године, отпочеће читањем оптужнице ВЈТ Смедерево, изношењем одбрана оптужених и саслушањем законског заступника - сада покојног Стефана Филића.