Судије

 • Слађана Бојковић
  Предедник суда
   
 • Предраг Лукић
  Председник Кривичног одељења и заменик председника суда  
 • Драгослав Милановић
  Судија
   
 • Горан Младеновић
  Судија
   
 • Лидија Јовановска
  Судија
   
 • Дејан Ђорђевић
  Судија
   
 • Драгица Ковачевић
  Председник Грађанског одељења
   
 • Зорица Миленковић
  Судија
   
 • Зорица Поповић
  Судија
   
 • Александар Јоцовић
  Судија
   
 • Оливера Вељковић
  Судија
   
 • Дејан Русалић
  Судија
   
 • Милан Тодоровић
  Судија