Информатор о раду


У складу са чланом 40. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС" бр. 120/2004, бр.54/2007, 104/2009 и 36/2010 ) Виши суд у Смедереву објављује:


Информатор о раду Вишег суда у Смедереву


Информатор о раду Вишег суда у Смедереву представља годишњу публикацију, чија је сврха да се кроз приказивање начина на који је организован овај суд, те положаја и надлежности тражиоци информација од јавног значаја упознају са правима која им по закону припадају, као и начином њиховог остваривања.

Информатор о раду Вишег суда у Смедереву први пут је објављен фебруара 2010. године.

Последње издање информатора о раду овог суда можете преузети кликом на линк испод.


 

Претходна издања информатора: 24.10.2022., 15.09.2022., 25.08.2022., 20.06.2022., 12.05.2022., 30.03.2022., 11.02.2022., 28.12.2021., 01.11.2021., 17.09.2021. и 13.07.2021..