Државни службеници

Државни службеник је лице чије се радно место састоји од послова из делокруга суда или с њима повезаних општих правних, информатичких, материјално-финансијских, рачуноводствених и административних послова.