Државни службеници

Државни службеник је лице чије се радно место састоји од послова из делокруга суда или с њима повезаних општих правних, информатичких, материјално-финансијских, рачуноводствених и административних послова.

 • Маја Филић - секретар суда
 • Светлана Недељковић - администратирвно-технички секретар
 • Славица Бабић - шеф рачуноводства
 • Зорица Саграџија - благајник
 • Саша Косановић - информатичар
 • Невен Петровић - систем администратор
 • Оливера Радић - управитељ писарнице
 • Јасмина Трајковић - уписничар
 • Јелена Ничота - уписничар
 • Бојана Златановић - уписничар
 • Славиша Животић - пријем и експедиција поште
 • Смиљана Николић - шеф дактилобироа
 • Сања Глигоријевић - записничар
 • Бранислав Смедеревац - записничар
 • Милка Костић - записничар