Дактило-биро

Шеф дактило-бироа: Наташа Гаузановић

Записничари:

 • Милка Костић
 • Бранислав Смедеревац
 • Јована Николић
 • Наташа Милошевић
 • Бранислава Стојановић
 • Јелица Марковић
 • Марина Лазаревић
 • Сузана Антал
 • Марија Арсић
 • Александра Симић

Дактилографи:

 • Мирјана Гајић
 • Мина Ристић

Записничари и дактилографи обављају и послове преписа и умножавања судских одлука и аката, као и административне послове у погледу заказивања и одлагања претреса, доставе поднесака и обавештавање странака.