Дактило-биро

Шеф дактило-бироа: Смиљана Николић

Записничари су:

 • Милка Костић
 • Бранислав Смедеревац
 • Ивана Живковић

Дактилографи су:

 • Мирјана Гајић
 • Тамара Ивановић
 • Наташа Гаузановић
 • Наташа Милошевић
 • Бранислава Стојановић
 • Јелица Марковић
 • Јована Николић
 • Сузана Антал

Записничари и дактилографи обављају и послове преписа и умножавања судских одлука и аката, као и административне послове у погледу заказивања и одлагања претреса, доставе поднесака и обавештавање странака.