Дактило-биро

Шеф дактило-бироа: Смиљана Николић

Записничари су:

  • Милка Костић
  • Бранислав Смедеревац
  • Сања Глигоријевић

Дактилографи су:

  • Мирјана Грозданић
  • Тамара Ивановић
  • Наташа Гаузановић
  • Бранислава Стојановић
  • Јована Марјановић

Записничари и дактилографи обављају и послове преписа и умножавања судских одлука и аката, као и административне послове у погледу заказивања и одлагања претреса, доставе поднесака и обавештавање странака.