Општа служба

Општа служба је организована у неколико целина.

 • Рачуноводство
 • Информатика
 • Пратећа служба
  • Возач-достављач
   Иван Ивановић
  • Домар
   Иван Жаркић
  • Ложач
   Жељко Лазаревић
 • Служба правосудне страже
  • Руководиоц правосудне стража
   Саша Ристић
  • Заменик руководиоца
   Драгослав Величковић
  • Правосудни стражари
   Владимир Гаузановић
   Јован Радовановић
   Александар Грозданић
 • Служба хигијенског одржавања
  • Спремачице
   Јелика Роган
   Ивана Цветановић