Општа служба

Општа служба је организована у неколико целина.

 • Рачуноводство
 • Информатика
 • Пратећа служба
  • Возач-достављач
   Љубо Крунић
  • Домар
   Иван Жаркић
  • Ложач
   Жељко Лазаревић
 • Служба правосудне страже
  • Руководиоц правосудне стража
   Саша Ристић
  • Заменик руководиоца
   Драгослав Величковић
  • Правосудни стражари
   Дејан Ранковић
   Владимир Гаузановић
   Иван Ивановић
 • Служба хигијенског одржавања
  • Спремачице
   Милена Ковачевић
   Јелика Роган