Намештеници

Намештеник је лице чије се радо место састоји од пратећих помоћно-техничких послова у суду.

 • Саша Ристић - шеф правосудне страже
 • Драган Величковић - правосудни стражар
 • Дејан Ранковић - правосудни стражар
 • Владимир Гаузановић - правосудни стражар
 • Иван Ивановић - правосудни стражар
 • Мирјана Грозданић - дактилограф
 • Тамара Ивановић - дактилограф
 • Наташа Гаузановић - дактилограф
 • Наташа Милошевић - дактилограф
 • Бранислава Стојановић - дактилограф
 • Јелица Марковић - дактилограф
 • Јована Николић - дактилограф
 • Сузана Антал - дактилограф
 • Љубо Крунић - возач-достављач
 • Иван Жаркић - ложач
 • Жељко Лазаревић - ложач
 • Милена Ковачевић - спремачица
 • Јелика Роган - спремачица