Судска пракса

Председник одељења: судија Слађана Бојковић
Заменик председника одељења: судија Александар Јоцовић


Одељење судске праксе сачињавају председник суда, председници судских одељења и њихови заменици, руководиоци евиденције судске праксе по судским одељењима и сви судијски помaћници

  • Руководилац евиденције судске праксе у Грађанском одељењу:
    • судија Александар Јоцовић
  • Руководилац евиденције судске праксе у Кривичном одељењу:
    • Предраг Лукић