Судска пракса

 • У овом одељењу поступају судије:
  • судија Зорица Поповић
  • судија Предраг Лукић
  • председника суда судија Слађана Бојковић
 • У раду је ангажован и секретар суда:
  • Маја Филић
 • У раду су ангажовани и судијски помоћници:
  • Јелена Ракић