Служба писарнице

Управитељ судске писарнице: Оливера Радић

Писарница се брине о раподели примљених предмета судијама и запосленима, води евиденцију о њима, као и о фазама рада на предметима. Води евиденцију о претресима, рочиштима и притворима. Здружује примљена писмена и одлуке и отправља их.

У писарници можете да доставите писмена везана за предмете у раду, остварите увид у списе и добијете копије делова или целог списа, као и да се обавестите о току поступка.

Писарница је место где долазите ради признања стране судске пресуде, препис старих пресуда овог суда као и за дозволе за посету притвореним лицима по одговарјућем распореду и правилу и друго.

Поред управитеља одговорни да све протекне без проблеме су уписничари:

  • Ивана Живковић
  • Јелена Ничота
  • Јасмина Трајковић
  • Бојана Златановић
  • Сања Пал
За пријем и експедицију поште задужена је Бојана Златановић.

Писарници можете да се обратите у току радног времена.