Радно време


Радно време суда је од 07:30 до 15:30 часова.
Писмена се могу предавати суду у току целог радног времена.

Судски списи могу се у суду разгледати, преписивати или тражити одређене информације и уверења, од 09:00 до 13:00 часова.

Странке и њихове пуномоћнике прима Председник или судија Предраг Лукић, по овлашћењу Председника, уторком и четвртком након 13:00 часова.