Грађанско одељење

Председник одељења: судија Зорица Поповић
Заменик председника одељења: судија Драгица Ковачевић

 • Првостепена грађанска већа
  • Председник I грађанског већа
   судија Александра Ђорђевић
  • Председник II грађанског већа
   судија Александар Јоцовић
 • Другостепено веће
  • Председник већа је судија Зорица Поповић
  • Чланови већа су:
   судија Драгица Ковачевић
   судија Дејан Ђорђевић
   судија Зорица Миленковић
  • Судијски помоћници су:
   Јелена Ракић
   Слађана Симић
 • Одељење судске праксе
  • Руководилац је судија Драгица Ковачевић
  • Помоћник у одељењу је судијски помоћник Слађана Симић
 • Припремно одељење
  • Руководилац је судија Дејан Ђорђевић
  • Помоћник у одељењу је судијски помоћник Јелена Ракић