Грађанско одељење

Председник одељења: судија Зорица Поповић
Заменик председника одељења: судија Драгица Ковачевић

 • Првостепена грађанска већа
  • Председник I грађанског већа
   судија Зорица Поповић
  • Председник II грађанског већа
   судија Драгица Ковачевић
  • Председник III грађанског већа
   судија Оливера Вељковић
  • Председник IV грађанског већа
   судија Дејан Ђорђевић
  • Судијски помоћници су:
   Јелена Ракић
   Слађана Симић
 • Другостепено веће
  • Председник већа је судија Зорица Поповић
  • Чланови већа су:
   • судија Драгица Ковачевић
   • судија Оливера Вељковић
   • судија Дејан Ђорђевић
  • Судијски помоћници су:
   Јелена Ракић
   Слађана Симић
 • Одељење судске праксе
  • Руководилац је судија Зорица Поповић
  • Помоћник у одељењу је судијски помоћник Јелена Ракић
 • Припремно одељење
  • Руководилац је судија Драгица Ковачевић
  • Помоћник у одељењу је судијски помоћник Слађана Симић