Грађанско одељење

Председник одељења: судија Драгица Ковачевић
Заменик председника одељења: судија Зорица Миленковић

 • Председници првостепених грађанских већа
  • судија Зорица Поповић
  • судија Драгица Ковачевић
  • судија Александар Јоцовић
  • судија Зорица Миленковић
  • судија Оливера Вељковић
 • Другостепено грађанско веће
  • судија Драгица Ковачевић, председник већа
  • судија Зорица Поповић, члан већа
  • судија Александар Јоцовић, члан већа
  • судија Зорица Миленковић, члан већа
  • судија Оливера Вељковић, члан већа
 • Судијски помоћници су:
  • Јелена Ракић
  • Слађана Симић