Грађанско одељење

Председник одељења: судија Александра Павловић
Заменик председника одељења: судија Драгица Ковачевић

 • Првостепена грађанска већа
  • Председник I грађанског већа
   судија Александра Павловић
  • Председник I грађанског већа
   судија Драгица Ковачевић
  • Председник III грађанског већа
   судија Зорица Поповић
  • Судијски помоћници
   Јелена Ракић
   Милан Тодоровић
 • Другостепено веће
  • Председник већа је судија Александра Павловић
  • Чланови већа су:
   • судија Александра Павловић
   • судија Драгица Ковачевић
   • судија Зорица Поповић
  • Судијски помоћници
   Јелена Ракић
   Милан Тодоровић