Већа за рехабилитацију

Председник одељења: судија Драгослав Милановић
Заменик председника одељења: судија Горан Младеновић

  • судија Драгослав Милановић
  • судија Горан Младеновић
  • судија Дејан Ђорђевић