Већа за рехабилитацију

 • Прво веће
  • судија Драгица Ковачевић, предеседник већа
  • судија Мирко Шакић
  • судија Горан Младеновић
 • Друго веће
  • судија Предраг Лукић, председник већа
  • судија Зорица Поповић
  • судија Драгослав Милановић