Јавне набавке
2019. године

 • 15.07.2019.

  Одлука о додели уговора у јавној набавци бр. 3/2019 (пдф формат)

 • 08.07.2019.

  Одговор на питање у вези јавне набавке бр. 3/2019 (пдф формат)

 • 02.07.2019.

  ЈАВНА НАБАВКА бр. 3/2019

  Израда тахничке документације и извођење радова на замени фасадне столарије на згради Вишег суда у Смедереву

  Позив за подношење понуда (доц формат)
  Конкурсна документација јавне набавке мале вредности бр. 3/2019 (доц формат)

 • 25.04.2019.

  Одлука о додели уговора у јавној набавци бр. 2/2019 (пдф формат)

 • 08.04.2019.

  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 2/2019
  набавка канцеларијског материјала, штампаног материјала и тонера

  Позив за подношење понуда (пдф формат).
  Конкурсна документација (пдф формат)

 • 15.03.2019.

  Обавештење о обустави поступка јавне набавке мале вредности бр. 1/2019 (пдф формат)
  Одлука о обустави поступка јавне набавке мале вредности бр. 1/2019 (пдф формат)

 • 12.03.2019.

  Одговор на питање у вези јавне набавке бр. 1/2019 (пдф формат)

 • 06.03.2019.

  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 1/2019
  набавка канцеларијског материјала, штампаног материјала и тонера

  Позив за подношење понуда (пдф формат).
  Конкурсна документација (пдф формат)

 • 21.02.2019.

  ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ за 2019. годину (пдф формат)
  Одлука о усвајању Плана јавних набавки за 2019. годину (пдф формат)